תקנון

חשוב! לקוח יקר, שים לב: לאחר מתן אישור הדפסה, האחריות על התכנים הינה על הלקוח בלבד! אנא הקפד לבדוק בנוסף לעיצוב את כלל הנתונים והטקסטים בהזמנה. הדפסה חוזרת לאחר מתן האישור- תחויב בתשלום נוסף.

אני הח”מ מאשר את הדפסת עבודה זו בידיעה שתתכן סטייה, בין מה שראיתי במחשב לבין מה שיודפס, של עד 15% בצבעים וסטייה של 3 מ”מ פנימה בחיתוך מכל צד. הנני מתחייב לשלם את התמורה במלואה עבור עבודת דפוס זו לפי המחיר הנקוב בהזמנת עבודה שהוצאה עבורה. בית הדפוס אינו אחראי לתוכן, והמזמין מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהם לעניין ולתוכן העבודות המוזמנות.

הערות:

* המחירים אינם כוללים משלוח ואינם כוללים עיצוב גרפי.

*תשלומים יהיו לפני קבלת המוצר.

* תשלומים ניתן לבצע באמצעות העברה בנקאית, שיק מזומן או בכ.א (תשלום בכ.א בעסקה מעל 1000 ש”ח מותנה באישור מראש).

הצעת מחיר
close slider

    טופס קבלת הצעת מחיר

    Open chat
    Powered by